Sobotnia Slodka Bitwa O Miedze 2008

Autor: Administrator
Tuesday, 16 Jun 2009

REGULAMIN
SŁODKIEJ BITWY O MIEDZĘ 2008 
CZYLI
II LUBOMIERSKIEJ WOJNY TORTOWEJ

 1. SŁODKA BITWA O MIEDZĘ 2008, CZYLI II LUBOMIERSKA WOJNA TORTOWA jest zabawą i tylko zabawą a użyte w jej nazwie słowa „bitwa” i „wojna” mają charakter czysto umowny i symboliczny.
 2. SŁODKA BITWA... jest częścią programu „OŁTARZ KINA” realizowanego w ramach XII Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. Jej organizatorami są Galeria za Miedzą oraz Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi” w Lubomierzu .
 3. Uczestnikami SŁODKIEJ BITWY… mogą być osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zabawie, które wyrażają wolę i chęć uczestniczenia w niej.
 4. SŁODKA BITWA... odbędzie się w sobotę 16 sierpnia 2008. Organizatorzy zapewniają miejsce i „amunicję” do jej przeprowadzenia.
 5. Uczestnicy SŁODKIEJ BITWY… zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności do traktowania SŁODKIEJ BITWY… jako dobrej zabawy.
 6. Każdy Uczestnik SŁODKIEJ BITWY… podpisuje oświadczenie o woli uczestniczenia w niej oraz respektowaniu wszystkich zasad zawartych w Regulaminie. Złożenie pisemnego oświadczenia o treści przygotowanej przez organizatorów jest bezwzględnym warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w zabawie.
 7. Uczestnicy SŁODKIEJ BITWY… liczą się z możliwością zabrudzenia lub zniszczenia odzieży, w której przystępują do zabawy i nie roszczą z tego tytułu żadnych pretensji do Organizatorów.
 8. Każdy skonsumowany przez uczestnika SŁODKIEJ BITWY… kawałek „amunicji” przechodzi na jego własność i stanowi rekompensatę ewentualnych szkód odzieżowych bądź cielesnych i strat materialnych lub moralnych poniesionych podczas zabawy.
 9. Organizatorzy SŁODKIEJ BITWY… nie zapewniają Uczestnikom bitwy łaźni po zakończeniu zabawy. Nie ustają jednak w usiłowaniach stworzenia warunków umożliwiających doprowadzenie organizmów, które uczestniczyły w bitwie, do stanu powszechnie uważanego za przyzwoity.
 10. Ilość uczestników SŁODKIEJ BITWY... jest ograniczona. O możliwości uczestniczenia w zabawie decyduje kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia można wysyłać drogą elektroniczną na e-mail: miedza@miedza.pl bądź pocztą tradycyjną na adres „Galeria Za Miedzą” ul. Kościuszki 4, 59-523 Lubomierz lub składając wypełnione oświadczenie w Galerii za Miedzą bezpośrednio przed zabawą.
 11. O dopuszczeniu do uczestnictwa w SŁODKIEJ BITWIE... decydują Organizatorzy, którzy zastrzegają sobie prawo odmówienia zgłaszającym się udziału w zabawie, bez podania przyczyn oraz odwołania bądź przerwania SŁODKIEJ BITWY... w dowolnym czasie.
 12. Organizatorzy SŁODKIEJ BITWY… życzą Uczestnikom oraz Widzom DOBREJ I SŁODKIEJ ZABAWY.

KOCHANI! NIE WAŻNE KTO WYGRA! WAŻNE, KTO SIĘ Z TEGO WYLIŻE!
 

Pobierz OŚWIADCZENIE