Galeria zdjęć

Autor: Administrator
Wednesday, 17 Jun 2009

FESTIWAL W FOTOGRAFII

I Festiwal - Rynek w Lubomierzu I Festiwal - kabaret
II Festiwal - Anna Dymna i Pani Jadwiga 2f_scena_m.jpg (123927 bytes) II Festiwal - Wyst?p teatru P?AWNA 9 II Festiwal - Wyst?p teatru P?AWNA 9 II Festiwal - Wyst?p teatru P?AWNA 9 2f_wieczor_m.jpg (57214 bytes) II Festiwal - Andrzej Mularczyk- scenarzysta II Festiwal - Wyst?p teatru P?AWNA 9 II Festiwal - Wyst?p teatru P?AWNA 9
III Festiwal - J. Rewi?ski odbiera GRANAT III Festiwal - I nast?pny GRANAT ... III Festiwal - Sylwester Ch?ci?ski - re?yser filmu III Festiwal - Tomasz Kamel - prowadzi randk? w ciemno III Festiwal - randka w ciemno prowadzona przez Tomasza Kamela III Festiwal - Wielka scena... III Festiwal - Lubomierski III Festiwal - Flip( zast?pca burmistrza) i Flap - Olgierd Poni?nik - burmistrz III Festiwal - Andrzej Mularczyk - scenarzysta III Festiwal - Jadwiga Sieniu? -z-ca przewodnicz?cego Komitetu Organizacyjnego i Iwona Schymalla III Festiwal - Patrzymy i podziwiamy... III Festiwal - Andrzej Mularczyk - scenarzysta III Festiwal - Janusz Rewi?ski III Festiwal - Jerzy Turek III Festiwal - Po granaty i dla Pani Jadwigi przyjecha?y same gwiazdy III Festiwal - Lubomierski III Festiwal - (od lewej) Witold Pyrkosz, (od prawej) Roman K?osowski III Festiwal - Znakomici Go?cie Festiwalu