Konkursy

Friday, 19 Jun 2009

Lubomierz 2009 - Regulamin Konkursu Głównego
Karta Zgłoszenia do Konkursu Głównego

Zawleczka 2009 Regulamin Konkursu
Zawleczka 2009 Karta Zgłoszenia

                                                 OŚWIADCZENIE ORGANIZATORÓW
 

Uprzejmie informuję, że dotarły do nas wieści, iż jeden z uczestników konkursu „Zawleczka 2009” pan Tomasz P. wysyła do naszych sponsorów informacje mające na celu wyłudzenie przez niego nie należnej mu nagrody.

Film w reż. tego pana otrzymał, zgodnie z postanowieniem jury , Brązową  Zawleczkę i nagrodę w wysokości 1000 zł brutto, która była zgodnie z regulaminem konkursu do odebrania podczas Festiwalu. Regulamin został odpowiednio wcześniej zamieszczony na naszej stronie internetowej WWW.sami-swoi.com.pl i pan P. przed wysłaniem zgłoszenia do konkursu „Zawleczki” był zobowiązany się z nim zapoznać.

Cytuję fragment regulaminu:
21.Warunkiem otrzymania nagrody finansowej lub rzeczowej jest odebranie jej osobiście w czasie ceremonii rozdania nagród. Autorom filmów nagrodzonych nieobecnym na ceremonii rozdania nagród zostaną przesłane tylko nagrody honorowe.

22. W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę reprezentującą go. Informacja na ten temat (w formie pisemnej) musi trafić do organizatora  najpóźniej na tydzień przed konkursem.

W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu, organizator uzna
go za nieobecnego.

Pan Tomasz P. nie  przyjechał na Festiwal, nikogo też nie upoważnił do działań w jego imieniu.

O nagrodę zaczął się upominać mailowo dokładnie 1 listopada 2009 r. W odpowiedzi - 2.11. został dokładnie poinformowany  o niemożliwości otrzymania nagrody – zgodnie z regulaminem.

Organizator nie może działać niezgodnie z regulaminem i ulegać niezgodnym z jego postanowieniami działaniom pana Tomasza P.

Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi” w Lubomierzu – organizator Ogólnopolskich Festiwali Filmów Komediowych w Lubomierzu nie może brać odpowiedzialności  za skandaliczne, urągające zasadom dobrego wychowania działania pana Tomasza P. zmierzające do wymuszenia na organizatorach Festiwalu wypłacenia nagrody - niezgodnie z regulaminem konkursu, w którym uczestniczył.

Nagroda honorowa (dyplom) jest do odebrania przez tego pana w każdej chwili w Lubomierzu. Jeśli nie uczyni tego osobiście, to zostanie mu wysłana pocztą zgodnie ze zwyczajowo przyjętym terminem – wiosną tego roku.

Jesteśmy oburzeni i zniesmaczeni działaniami Tomasza P.

Z poważaniem

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Filmów Komediowych w Lubomierzu

Jadwiga Sieniuć – Prezes SMFK

 


 

Slodka Bitwa O Miedze 2009 REGULAMIN
Slodka Bitwa o Miedze 2009 - oświadczenie

PLEBISCYT!!!
Trwa plebiscyt na najkomiczniejszych aktorów filmowych i najzabawniejszy polski serial komediowy ostatniego sezonu. Jego stawką są jedne z najważniejszych nagród XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. Główne wydarzenia tegorocznego festiwalu rozgrywać się będą od 13 do 16 sierpnia. Nasz plebiscyt trwa już jednak od miesiąca i będzie jedyną z festiwalowych rywalizacji, które rozstrzygnie się jeszcze przed rozpoczęciem głównej części imprezy.

Na najkomiczniejszą aktorkę i najkomiczniejszego aktora, jakich oglądaliśmy w ostatnim sezonie na naszych ekranach, czekają Kryształowe Granaty 2009. Najzabawniejszy, polski serial komediowy, jaki nadawany był w ciągu ostatniego roku przez rodzime stacje telewizyjne, uhonorowany zostanie Szklanym Granatem 2009. Ta nagroda przyznana zostanie po raz pierwszy w historii festiwalu. To, w czyje ręce trafią te szczególne trofea, zależy wyłącznie od Państwa! To Państwo głosujecie bowiem na swoich ulubieńców w plebiscycie publiczności organizowanym wspólnie przez patronujące imprezie „Nowiny Jeleniogórskie” i Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi”, które jest głównym organizatorem festiwalu.

W pierwszym etapie naszej zabawy można było typować gwiazdy kina i seriale, które tym sposobem trafiły na listę kandydatów do lubomierskich nagród. W rozpoczętym już drugim etapie głosować można tylko na konkretne osoby i filmy spośród kandydatów nominowanych do Szklanego i Kryształowych Granatów 2009, których listę zamieszczamy poniżej. W grupie nominowanych znalazło się już tylko pięć aktorek, pięciu aktorów i pięć seriali, które najczęściej typowano w pierwszym etapie plebiscytu.

Głosować można na dwa sposoby: wypełniając oryginalny kupon, bądź za pomocą SMS-ów. Głosując za pomocą kuponu, pamiętać należy, że wpisać można na nim tylko jedną aktorkę, jednego aktora i jeden tytuł serialu. Aby oddać głos „elektronicznie”, należy wysłać sms na numer 7116 wpisując w treści PT.GRANAT: i dalej wybraną liczbę od 1 do 15, oznaczającą numer kandydata, na którego oddawany jest głos, np. PT.GRANAT:13. Jednym sms-em oddać można głos tylko na jedną aktorkę lub jednego aktora, albo na jeden film. Wysłać można natomiast dowolną ilość sms-ów i głosować w ten sposób także na różnych kandydatów. Całkowity koszt wysłania jednej wiadomości to 1,22 zł (w tym 22 proc. VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.

Na kuponie warto podać też swoje własne imię, nazwisko oraz adres, ewentualnie telefon kontaktowy, ponieważ wśród wszystkich, którzy wezmą udział w naszym plebiscycie, rozlosujemy cenne nagrody oraz wiele upominków. Losowaniem objęci zostaną także nadawcy sms-ów. Ich jednak identyfikować będziemy po losowaniu na podstawie numerów telefonów. W losowaniu nagród udział wezmą wszystkie kupony nadesłane do nas w trakcie trwania całego plebiscytu oraz wszystkie głosy sms-owe bez względu na to, na kogo i na jakie filmy przy ich pomocy głosowano. Każdy może zaś wysłać dowolną ilość kuponów i dowolną ilość sms-ów. Im więcej wysłanych głosów, tym większa szansa na wygraną. A jest o co walczyć. Jedną z głównych nagród jest zestaw kina domowego! Kupony można wysyłać pocztą, osobiście dostarczać do naszej redakcji, bądź też zostawić w lubomierskim muzeum Kargula i Pawlaka. Pełny regulamin konkursu poblikujemy poniżej.

A oto lista nominowanych do Szklanego i Kryształowych Granatów 2009 w poszczególnych kategoriach (w kolejności alfabetycznej):  Smsy wysyłamy  na numer 
7116

Najkomiczniejsza aktorka:

Wioletta Arlak – sms o treści
PT.GRANAT:1
Marta Lipińska - sms o treści
PT.GRANAT:2
Ilona Ostrowska - sms o treści
PT.GRANAT:3
Hanna Śleszyńska - sms o treści
PT.GRANAT:4
Katarzyna Żak - sms o treści
PT.GRANAT:5

Najkomiczniejszy aktor:

Artur Barciś – sms o treści
PT.GRANAT:6
Jarosław Boberek - sms o treści
PT.GRANAT:7
Andrzej Grabowski - sms o treści
PT.GRANAT:8
Krzysztof Kowalewski - sms o treści
PT.GRANAT:9
Cezary Żak - sms o treści
PT.GRANAT:10

Najzabawniejszy serial telewizyjny:

„Daleko od noszy” - sms o treści
PT.GRANAT:11
„Niania” - sms o treści
PT.GRANAT:12
„Ranczo” - sms o treści
PT.GRANAT:13
„Rodzina zastępcza plus” - sms o treści
PT.GRANAT:14
„Świat według Kiepskich” - sms o treści
PT.GRANAT:15

Na głosy czekamy do 3 sierpnia. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w piątek 14 sierpnia podczas ceremonii otwarcia festiwalu na lubomierskim rynku. Zapraszamy do wspólnej zabawy! Granaty odbezpieczone, nagrody czekają! Szczegółowe informacje o festiwalu na stronach internetowych www.sami-swoi.com.pl.
REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu SMS-owego : Plebiscyt na najkomiczniejszego aktora, najkomiczniejszą aktorkę filmową i najzabawniejszy serial komediowy „Granat 2009”

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
2. Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy i Wydawców
„Nowiny Jeleniogórskie”, z siedzibą w Jeleniej Górze ul. M.Curie Skłodowskiej 13 , 58- 500 Jelenia Góra.
3. Konkurs trwa od 01.06.2009 do 03.08.2009
4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest uprawniona
do użytkowania telefonu w sieci komórkowej (ERA GSM, PLUS GSM, ORANGE ,PLAY). Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
5. Używane w regulaminie pojęcie „SMS” oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego Uczestnika konkursu na podany przez Organizatora konkursu numer.

§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs polega na wysłaniu smsa PT.GRANAT : o treści 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Spośród nadesłanych kuponów i zgłoszeń wybieramy 5 najkomiczniejszych aktorów
i 5 najkomiczniejszych aktorek i 5 najzabawniejszych seriali . Do każdego imienia
i nazwiska zostanie przydzielony numer od 1 do 10. A do najzabawniejszego serialu numery od 11 do 15. Czytelnicy będą wysyłać sms-a o treści PT.GRANAT: 1 lub 2 lub 3 itd.
2.Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS o treści PT.GRANAT : TREŚĆ 1 , lub 2 , 3, 4,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11,12,13,14,15. na numer 7116
3.Całkowity koszt jednego SMS to 1.22 zł brutto (w tym 22% VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.
4.Każdy uczestnik może brać udział w konkursie jeden raz lub dowolną ilość razy.
5.W SMS-ie uczestnik nie podaje żadnych danych osobowych, a ustalenie zwycięzców będzie dokonywane jedynie w oparciu o numer telefonu, z którego dokonano połączenia, na podstawie raportów dostarczonych przez system obsługujący konkurs Wapacz.pl
6.Po wysłaniu SMS z odpowiedzią uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający oddanie głosu i udział w konkursie.
7.Spośród osób, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi zostaną wyłonieni zwycięzcy wybrani przez komisję w redakcji
8.Zwycięzcy w konkursie otrzymają nagrody główne oraz upominki reklamowe, gadżety reklamowe, smycze.
9.Organizatorzy konkursu skontaktują się ze zwycięzcami telefonicznie do dnia 10.08.2009
10.Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu: osobiście

§ 3 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie
pisemnej, na adres Nowiny Jeleniogórskie ul. M.Curie Skłodowskiej 13 w terminie
3 dni od daty zakończenia Konkursu, ale nie później niż do dnia .08.07.2008
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu,
z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
Przewodniczący Andrzej Buda
Zastępca Przewodniczącego Sebastian Czajkowski
Sekretarz Danuta Szwajkiewicz
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia.
5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
7. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Nowiny Jeleniogórskie ul. M.Curie Skłodowskiej 13 58- 500 Jelenia Góra ponosi odpowiedzialność za organizację konkursu i treść konkursu.
2. Wapacz.pl ponosi odpowiedzialność jedynie za usługi telekomunikacyjne, umożliwiające realizację konkursu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego konkursu.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora S.P.D.i W. Nowiny Jeleniogórskie ul. M. Skłodowskiej - Curie 13 58- 500 Jelenia Góra - oraz w serwisie internetowym Organizatora pod adresem www.nj24.pl.
(na podstawie "Nowin Jeleniogórskich"