Ważne informacje

Thursday, 10 Jun 2010
Pod patronatem „Nowin Jeleniogórskich”
 

Granaty odbezpieczone!

 Zbliża się XIV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu, którego główne wydarzenia rozgrywać będą się w miasteczku „Samych swoich” od 12 do 15 sierpnia tego roku. Rozpoczął się już jednak wyścig do głównych festiwalowych nagród, czyli słynnych lubomierskich granatów. Trwa już plebiscyt czytelników „NJ”, w którym stawką są Kryształowe Granaty i Szklany Granat 2010. To właśnie nasi czytelnicy zdecydują w czyje ręce trafią te szczególnie cenne trofea przyznawane przez filmową publiczność.
 
Kryształowymi Granatami nagrodzona zostanie para najkomiczniejszych polskich aktorów, jakich oglądaliśmy w ostatnim sezonie na naszych ekranach. Szklanym Granatem uhonorowany zostanie natomiast najzabawniejszy, polski serial komediowy, jaki nadawany był w ciągu ostatniego roku przez krajowe stacje telewizyjne.
 
Nasz plebiscyt jest dwuetapowy. We wstępnej części naszej zabawy, która trwać będzie przez pierwszy miesiąc, typować mogą Państwo gwiazdy kina i seriale, które znajdą się na liście kandydatów do lubomierskich nagród i jednocześnie już głosować na swoich wybrańców.           
 
Aby zgłosić swoich kandydatów do tegorocznych Granatów, wystarczy wypełnić zamieszczony w „Nowinach Jeleniogórskich” kupon. Trzeba w nim wpisać nazwisko jednego aktora i jednej aktorki oraz tytuły filmów, w jakich kreowali role, które najbardziej Państwa rozbawiły, a także tytuł najlepszego, Państwa zdaniem, serialu. Zgłoszenie jest jednocześnie głosem oddanym na każdą z kandydatur. Na kuponie warto podać też swoje własne imię, nazwisko oraz adres, ewentualnie telefon kontaktowy, ponieważ wśród wszystkich, którzy wezmą udział w naszym plebiscycie rozlosujemy cenne nagrody oraz wiele upominków. Główną nagrodą rozlosowaną wśród głosujących będzie zestaw kina domowego! O innych nagrodach informować będziemy w naszych publikacjach na kolejnych etapach plebiscytu. Uwaga! w losowaniu nagród udział wezmą wszystkie kupony nadesłane do nas w trakcie trwania całego plebiscytu, bez względu na to na kogo i na jakie filmy przy ich pomocy głosowano. Każdy może zaś wysłać dowolną ilość kuponów. Im więcej wysłanych głosów, tym większa szansa na wygraną. W pierwszym etapie naszego plebiscytu typować swoich kandydatów i głosować na nich można tylko na oryginalnych kuponach wyciętych z „Nowin Jeleniogórskich”. Kupony można wysyłać pocztą, osobiście dostarczać do naszej redakcji bądź też zostawić w lubomierskim muzeum Kargula i Pawlaka.       
 
Po podsumowaniu wszystkich głosów, jakie wpłyną do nas w pierwszym etapie plebiscytu, z grona wszystkich kandydatów wyłonimy już tylko pięć aktorek i pięciu aktorów, którzy zgromadzili największe ilości punktów oraz pięć najwyżej punktowanych seriali. W ten sposób powstanie lista nominowanych do Kryształowych Granatów 2010 i Szklanego Ekranu 2010. W drugim etapie plebiscytu głosować będzie można na swoich ulubieńców wybranych już tylko z wąskiego grona finalistów nominowanych do nagród. W tej części konkursu głosować będzie można nie tylko na kuponach wyciętych z „NJ”, ale także i za pomocą SMS-ów. 
 
Do redakcji wpływają już kupony z kolejnymi typowaniami kandydatów do Granatów. Zgłoszone zostały już cztery seriale; „Daleko od noszy” „Świat według Kiepskich”, „Ranczo”, „Duch w dom” oraz „Spadkobiercy”. W gronie kandydatów do Kryształowych Granatów 2010 są już Anna Przybylska, Marzena Kipiel-Sztuka, Marta Lipińska, Hanna Śleszyńska, Viola Arlak, Kinga Preis, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Grabowski, Artur Barciś, Cezary Żak, Piotr Gąsowski i Piotr Fronczewski. Wciąż jeszcze można zgłaszać kolejne seriale, aktorki i aktorów zasługujących na uznanie miłośników komedii.       
 
W czyje ręce trafią najbardziej „wystrzałowe” nagrody tegorocznego festiwalu zależy wyłącznie od Państwa głosów. Granaty zostaną wręczone zwycięzcom w piątek 13 sierpnia na lubomierskim rynku podczas oficjalnej ceremonii otwarcia festiwalu. Zapraszamy do wspólnej zabawy! Nagrody czekają!
 
Szczegółowe informacje na temat festiwalu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi”, oraz regulaminy konkursów znaleźć można także na stronach internetowych: www.nj24.pl i organizatorów imprezy: www.sami-swoi.com.pl.  
Daniel Antosik „Nowiny Jeleniogórskie”
 

Twórcza integracja na polsko – czeskim pograniczu. Filmowo – fotograficzny Lubomierz
Miasteczko „Samych swoich” słynące z bodaj najsłynniejszej,  polskiej opowieści filmowej o sąsiadach zza płotu znów tętnić będzie wyjątkowym, sąsiedzkim życiem.
Co ciekawe także w filmowym  kontekście tyle, że tym razem o zupełnie innym charakterze. Przez tydzień, od 9 do 15 sierpnia, w znanym z ekranów kinowych miasteczku odbywać będą się polsko – czeskie warsztaty filmowo - fotograficzne dla młodych twórców. Ich głównym celem jest integracja polskiej i czeskiej młodzieży oraz dorosłych zainteresowanych fotografią, filmem i lepszym poznaniem kultury i mieszkańców obu sąsiadujących ze sobą krajów. Kluczowe znaczenie dla tego procesu ma zbliżenie ludzi żyjących obok siebie na obszarze polsko – czeskiego pogranicza poprzez ich wspólne działania twórcze. Warsztaty są znakomitą okazją do nawiązania nowych kontaktów międzyludzkich, także na gruncie towarzyskim. Dają jednocześnie szansę pogłębiania wiedzy i zdobywania praktycznych umiejętności w dziedzinie fotografii i realizacji filmów. To też bardzo ciekawa forma spędzania wolnego czasu, poznawania uroków naszego regionu i jego wyjątkowych atrakcji. Uczestnikom spotkania daje też nietuzinkową szansę  poznania polskiego kina, jego wybitnych twórców oraz dorobku artystów z innych dziedzin sztuki, którym bliski jest świat filmu i fotografii. Warsztaty odbywać się będą bowiem w czasie tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu! Nie bez powodu projekt w ramach którego są realizowane  nazwany został „Filmowo-fotograficzne działania miast partnerskich podczas XIV OFF w Lubomierzu”. Uczestnicy tego wydarzenia brać bowiem będą aktywny udział w prezentacji i promocji polskiej twórczości filmowej, szczególnie tej o charakterze komediowym.       

Równie ważnym jest też fakt, że wszystko to dziać się będzie w miejscu mocno osadzonym w tradycji polskiego kina i czerpiącym na z tej nietuzinkowej wartości, odległym jednak od dużych ośrodków kulturalnych, w którym na co dzień niełatwy jest dostęp do dóbr  świata kultury. Uczestnicy warsztatów będą mogli osobiście przekonać się także, jak ogromne znaczenie  dla życia  niewielkiego środowiska lokalnego może mieć twórcza działalność oparta na cennej historii okolicy.     
Organizatorem warsztatów jest gmina Lubomierz, której partneruje czeskie miasto Tanvald. Przedsięwzięcie realizowane jest w ścisłej współpracy z organizatorami lubomierskiego festiwalu filmowego, którzy wpletli działania młodych filmowców i fotografów w wydarzenia słynnej imprezy, która każdego roku przyciąga do Lubomierza tysiące gości.  
Uczestnikami warsztatów będzie dziesięciu Czechów i dziesięciu Polaków, którzy przez siedem dni pracować będą w czterech grupach warsztatowych – dwóch fotograficznych i dwóch filmowych. Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzić będą zaś doświadczeni twórcy filmowi i fotografowie.  
Fotografowie koncentrować będą pracę na dwóch blokach tematycznych – fotograficznym reportażu z festiwalowych i okołofestiwalowych wydarzeń rozgrywających się w Lubomierzu oraz kreowaniu usnutych na nich foto-żartów. Dość powiedzieć jednym z kierujących ich pracą będzie mistrz gatunku, znakomity polski fotograf Zenon Żyburtowicz, którego najnowszą wystawę prac oglądać będzie można  podczas tegorocznego festiwalu. Filmowcy działać będą także dwutorowo. Jedna ekipa pracować będzie nad filmowym reportażem z   lubomierskich wydarzeń, druga zaś realizować będzie film komediowy  według własnego, wspólnie stworzonego scenariusza. Efekty tych prac zapowiadają się bardzo obiecująco, ponieważ jednym z prowadzących zajęcia filmowe będzie znany twórca kina niezależnego Piotr Matwiejczyk, którego najnowszy film prezentowany będzie w głównym konkursie festiwalowym!  
Warsztatowicze poznawać i rejestrować będą też naturalne uroki i atrakcje krajoznawcze okolicy. W programie spotkania oprócz zajęć    
w Lubomierzu zaplanowano bowiem także wycieczki turystyczne po mieście i gminie Lubomierz.     
Efekty wspólnych prac młodych twórców zaprezentowane zostaną na finał spotkania.
W niedzielę 15 sierpnia w Lubomierzu zaprezentowana zostanie wystawa najlepszych fotografii powstałych podczas warsztatów oraz pokaz filmów nakręconych w tym czasie. Po zakończeniu zajęć wydany zostanie także specjalny album prezentujący dorobek polskich i czeskich warsztatowiczów. 
Grupę uczestników warsztatów z Czech organizują partnerzy projektu z czeskiego Tanvaldu. Lista polskich warsztatowiczów ze strony polskiej powstaje lubomierskim urzędzie gminy. Uwaga! Lista ta otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych projektem. Chętni do udziału w warsztatach zgłaszać mogą się do Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu pokój nr 8, tel. 757833166 wew. 33 w poniedziałki
w godz. 8.00- 16.00 i od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Justyna August. Na stronach internetowych www.lubomierz.pl dostępna jest karta zgłoszenia, którą dostarczyć należy do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca. 
       
Warsztaty adresowane są do początkujących, młodych twórców - amatorów, którzy opanowane mają podstawy obsługi cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer filmowych, posiadających również elementarne umiejętności w zakresie obsługi komputera (w zakresie zajęć znalazły się podstawy komputerowej obróbki zdjęć i cyfrowego montażu filmów). Uczestnikami warsztatów mogą być osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w warsztatach w szczególnych wypadkach, wyłącznie za pisemną zgodą, bądź w obecności opiekuna prawnego. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest ukończony 16 rok życia.      
W związku z ograniczoną ilością miejsc o kwalifikacji uczestników decydować będą organizatorzy. Podczas kwalifikacji uwzględniana będzie kolejność zgłoszeń oraz wcześniejsze osiągnięcia i aktywność twórcza potencjalnych uczestników warsztatów. Dlatego  chętni do zgłoszenia dołączać mogą także niezbyt prezentacje swoich wcześniejszych prac fotograficznych bądź filmowych w postaci odbitek fotograficznych niewielkiego formatu, bądź na płytach CD. Podczas kwalifikacji preferowane będą bowiem osoby kreatywne, amatorzy, ale dysponujący już podstawowymi umiejętnościami warsztatowymi. Priorytetowo traktowani będą mieszkańcy obszaru Euroregionu Nysa, w tym przede wszystkim  mieszkańcy gminy Lubomierz.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów organizacyjnych.  Uczestnicy warsztatów fotograficznych muszą mieć własne, cyfrowe aparaty fotograficzne. Sprzęt niezbędny do realizacji filmów zapewniają organizatorzy. Wszyscy warsztatowicze liczyć mogą ma niezwykłą, bardzo atrakcyjną wakacyjną przygodę artystyczną!    
 
Mikroprojekt „Filmowo-fotograficzne działania miast partnerskich podczas XIV OFFK w Lubomierzu!”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.