Ważne informacje

Autor: jaga
Friday, 17 Jun 2011

Ważne dla handlujących!!!

W tym roku stoiska handlowe pracować będą przez 4 dni.
W związku z tym nieznacznie wzrosła też opłata za dzierżawę placów pod organizację stoisk.Oferty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zawierające dokładne wymiary stoiska (długość x szerokość), asortyment, potrzeby prądu i wody, telefon kontaktowy
można wysyłać do nas pocztą na adres: Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych "Sami Swoi"; ul. Wacława Kowalskiego 1; 59-623 Lubomierz
lub wysyłać mailem: stowarzyszenie @sami-swoi.com.pl
Po 15 lipca wyślemy do wszystkich zainteresowanych 2 egzemplarze umowy, jeden z nich podpisany należy odesłać na nasz adres. O decyzjach odmownych zainteresowani zostaną również powiadomieni.
Warunkiem prowadzenia działalności handlowej podczas Festiwalu jest wpłata na konto Stowarzyszenia (podane w umowie) ustalonej kwoty (również będzie podana w umowie)
w podanym terminie (przed rozpoczęciem imprezy).
Zapraszamy do współpracy!