Ważne informacje

Tuesday, 05 Jun 2012

Jeśli ktoś zamierza prowadzić działalność handlową podczas Festiwalu koniecznie musi przesłać ofertę zawierającą dane dotyczące rodzaju działalności, powierzchni (z podaniem wymiarów długości i szerokości stoiska!!!), danymi do kontaktu.

Ofertę można wysłać mailem (stowarzyszenie@sami-swoi.com.pl), faksem (75/7814874) lub pocztą: Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych "Sami Swoi"; ul. Wacława Kowalskiego 1; 59-623 Lubomierz

Oferty zostaną rozpatrzone ok. 20 lipca.

Do oferentów wysłane zostaną pocztą umowy do podpisania, z których jeden egzemplarz trzeba odesłać do organizatora. Warunkiem rozpoczęcia działalności jest wpłata za stoisko na konto Stowarzyszenia:

BS Lwówek Śląski O/Lubomierz
03 8384 1022 0000 3160 2000 000 1