Skąd się to wzięło i dlaczego trwa?

Autor: Jadwiga Sieniuć
Tuesday, 16 Jun 2009
IV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych odbył się od 12 do 15 sierpnia 1999 roku. Zorganizowało go Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi”® w Lubomierzu, które zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny 8 grudnia 1999 r. 12 stycznia 2000 roku został wybrany Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Olgierd Poniźnik - Prezes, Jadwiga Sieniuć i Jerzy Andrzejczak - Wiceprezesi, Jacek Szramowiat - sekretarz, Mirosław Laskowski - skarbnik oraz komisja rewizyjna w składzie: Andrzej Paszkowski - Przewodniczący, Anna Jurasińska, Ryszard Kiwilsza - członkowie. Na zebraniu w styczniu wybrano patronów IV OFFK. Telewizyjny - Program I TVP, radiowy - MRF FM, prasowy - „Słowo Polskie”. Najtrudniejszą sprawą było pozyskiwanie sponsorów. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że pozyskiwane od sponsorów pieniądze były przez nich przeznaczone na organizację imprezy w zamian za reklamę wyłąnie podczas jej trwania. Łącznie Festiwal sponsorowało ponad 100 osób.
Przez 4 festiwalowe dni stolicę polskiej komedii odwiedziło około 80 tys. ludzi. Do naszego miasteczka zawitały takie znakomitości polskiego kina, jak: Artur Barciś, Zbigniew Buczkowski, Paweł Burczyk, Sylwester Chęciński, Katarzyna Figura, Andrzej Kopiczyński, Anna Mucha, Andrzej Mularczyk, Cezary Pazura, Wojciech Siemion, Piotr Wereśniak, Andrzej Zaborski. Aktorzy spotykali się codziennie z publicznością w klubie „Postulat”. Zostały wręczone Złote, Srebrne, Brązowe, Kryształowe i Diamentowe Granaty. Występom takich gwiazd, jak m. in.: Kabaret OTTO, Hanka Bielicka, Kabaret Rak, Żuki, Gang Marcela, Skaldowie, Leszek Benke, Czerwony Tulipan, Ryszard Rynkowski towarzyszyło całe mnóstwo innych atrakcji, a wieczorem na lubomierskim rynku wyświetlane były komedie. Widzowie obejrzeli ich osiem, w tym dwie zagraniczne - „Notting Hill” i „Homolkowie na urlopie”. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że Festiwal powoli staje się międzynarodowy. Na parkingach organizatora zatrzymało się około 12.000 samochodów. Prowadziła je Ochotnicza Straż Pożarna z Lubomierza, Milęcic, Chmielenia oraz klub sportowy „Stella” z Lubomierza. Uzyskane w ten sposób dochody zasiliły budżet OSP i Stelli, część z nich przekazana została na konto Stowarzyszenia i przeznaczona na organizację Festiwalu. Dużym festiwalowym wydarzeniem był telewizyjny koncert „Na tych dwóch nie ma mocnych” poświęcony twórcom filmu „Sami Swoi” Andrzejowi Mularczykowi - scenarzyżcie i Sylwestrowi Chęcińskiemu - reżyserowi, którzy od organizatora - Stowarzyszenia Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi”® w Lubomierzu otrzymali Diamentowe Granaty.
Program estradowy przez wszystkie cztery festiwalowe dni trwał 44 godziny, czyli prawie dwie doby, gdyby nie było przerw! Ekipa Programu I TVP, która relacjonowała przebieg imprezy na antenie ogólnopolskiej i Telewizji Polonia liczyła w tym roku 120 osób! Bezpośrednie relacje nadawane były w Programie I oraz w Telewizji POLONIA, gdzie je kilkakrotnie powtarzano. Współpraca z ekipą telewizyjną należała do najtrudniejszych i najbardziej stresujących zadań festiwalowych. Radio MRF FM nadawało również bezpośrednie relacje z naszej imprezy. Na stronie internetowej FILMWEB.pl znajdowało się wiele istotnych informacji dotyczących Festiwalu. Gościliśmy również kilkunastu dziennikarzy prasy regionalnej i ogólnopolskiej. Na temat lubomierskiej imprezy ukazało się wiele artykułów w prasie. Goście festiwalowi korzystali z gościnności Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu, gdzie na przykład do produkcji posiłków zużyto 100 kg mąki, 200 kg ziemniaków, 25 kg twarogu, 40 kg słoniny do okraszania pierogów, które cieszyły się największym „wzięciem”, większym nieco od „gulaszu diabelskiego”. Przez 4 festiwalowe dni z gościnności Przedszkola skorzystało 989 osób. Wydzierżawiono 88 stoisk handlowych i gastronomicznych. Podczas Festiwalu dziłało 14 podmiotów handlowych z terenu miasta i gminy Lubomierz. Swoje stoiska miała Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Chmieleniu, Przedszkole Miejskie w Lubomierzu zorganizowało 3 stoiska. Dochód z tej działalności z pewnością przyczynią się do poprawy kondycji finansowej tychże podmiotów. Festiwalowymi sprawami technicznymi zajmował się Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu.
 
 
 • Codziennie przez 4 festiwalowe dni wywożono 15 przyczep śmieci
 • Zużyto 1500 worków na śmieci.
 • Przygotowano punkty poboru energii elektrycznej oraz rozwinięto sieci, które zdolne były zabezpieczyć moc na poziomie 900 kW, tj. więcej, niż zwykle pobiera cały Lubomierz.
 • Rozbudowano widownię do 530 miejsc siedzących.
 • Scenografia, której głównym motywem były przeróżnej wielkości płoty, miała 225 m2 powierzchni, na którą zużyto 1500 mb listew o przekroju 4 x 6 cm.
 • Przed festiwalem odnowiono elewacje na ośmiu budynkach.
 • Oświetlenie estrady wraz z efektami specjalnymi obsługiwane było przez 3 różne firmy: TVP, Technikę Estradową z Jeleniej Góry, CONCERT SERVICE z Warszawy. A do dyspozycji było: ponad 120 różnego rodzaju lamp i reflektorów oraz 7 skanerów.
 • Moc urządzeń nagłaśniających wynosiła 1500 W na tzw. stronę.
 • Na potrzeby TVP oraz operatorów światła i dźwięku zbudowano dwupiętrową wieżę, która mogła przenieść obciążenie do 3 ton.
 • Dach estrady zawieszony był na wysokości 8 m, przy czym musiał unieść ciężar urządzeń o wadze 2,5 tony.
 • Powierzchnia estrady i przedscenium wynosiła 147 m2.
 • Bardzo duże słowa uznania należą się ekipie Zakładu Energetycznego z posterunku w Gryfowie Śląskim, która bezinteresownie przepracowała na rzecz Festiwalu ponad 40 godzin.

Nad bezpieczeństwem Festiwalu czuwali: firma Impel, Policja, Straż Graniczna oraz 41 strażaków z OSP działających na terenie gminy. Codziennie w służbie było 21 funkcjonariuszy, w tym 5 ze służby granicznej. Policja łącznie przejechała 2500 km patrolując teren imprezy. Tegoroczny Festiwal należał do najspokojniejszych imprez gdyż nie zanotowano poważniejszych zakłóceń porządku publicznego, na izbę wytrzeźwień nie została odwieziona ani jedna osoba. Zgłoszono dwie kradzieże samochodów, odnotowano jedno usiłowanie kradzieży. Odnotowano 8 interwencji, z czego 2 dotyczyły zatrzymania nietrzeźwych kierujących pojazdami. Dokładny opis pod hasłem: „Pofestiwalowe policyjne echa” zawierają? „Redakcyjne doniesienia policyjne” w 87 wydaniu „Samych Swoich”®. Ogromnym powodzeniem nie tylko podczas Festiwalu cieszy się Muzeum Kargula i Pawlaka. Przez 4 dni imprezy odwiedziło je 7200 turystów, czyli przeciętnie 1800 osób dziennie, co jest niewątpliwie rekordem światowym. Do tej pory udało się w Lubomierzu zorganizować cztery ogólnopolskie imprezy. Wszystkie zakończyły się sukcesem, przyniosły miastu wiele wymiernych korzyści. Dzięki imprezie nasze miasteczko stało się sławne, często odwiedzane przez turystów. Festiwal choć powoli, ale bardzo skutecznie i widocznie zmienia mentalność społeczeństwa miasta i gminy. Większość ludzi już nie przygląda się krytycznie i z politowaniem działaniom organizatorów Imprezy lecz zaczyna porządkować swoje obejścia, organizować stoiska handlowe, przyjmować pod swój dach gości festiwalowych, chwalić się tym, że to właśnie u nich odbywa się święto polskiej komedii. Podczas różnych podróży wiele razy spotykaliśmy się i spotykamy z wyrazami sympatii ze strony tych ludzi, których informujemy, że jesteśmy właśnie z Lubomierza. Wierzymy w to, że dzięki Festiwalom znajdą się inwestorzy, że powstaną nowe miejsca pracy, zmniejszy się bezrobocie, a miasteczko będzie coraz piękniejsze. Zmiany w jego wyglądzie widać już bardzo wyraźnie.